Kategoria z kursami wspomagającymi pracę z przedmiotami ogólnokształcącymi.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • wymienić odmiany i budowę obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • rozróżniać programy, podprogramy i cykle obróbkowe występujące w obrabiarkach CNC,
 • tworzyć proste programy na obrabiarki CNC.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozróżniać rodzaje obróbki skrawaniem,
 • rozpoznawać elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię,
 • dobierać wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem,

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozróżnić części maszyn i urządzeń,
 • rozróżnić rodzaje połączeń,
 • określić budowę oraz przestrzegać zasad działania maszyn i urządzeń.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • rozróżnić środki transportu wewnętrznego,
 • dobrać sposoby transportu i składowania materiałów.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • scharakteryzować rolę rysunku w technice,
 • posłużyć się obowiązującymi normami dotyczącymi sporządzania rysunku technicznego maszynowego,
 • scharakteryzować zasady tolerancji i pasowań,
 • rozpoznać rodzaje maszyn i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,
 • określić normy dotyczące rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.

Kurs Technik multimedialnych dla klasy 3. Kurs przeznaczony dla uczniów na kierunku Fototechnik. Kurs ten ma przygotować do egzaminu na kwalifikację zawodową A.25. Zawarte są tu dwa główne moduły:

 • Rejestracja materiałów cyfrowych,
 • Podstawy projektów internetowych.

Ważnym elementem kursu jest również quiz zawierający pytania z dotychczasowych egzaminów na tę kwalifikację.

Kurs jest przeznaczony dla uczniów, którzy mają problemy z opanowaniem działu odlewnictwo w ramach przedmiotu "Techniki wytwarzania".

Adresatami kursu są uczniowie klas o specjalności "operator obrabiarek skrawających" i "Mechanik monter maszyn i urządzeń". Z tego powodu kurs ogranicza się tylko do przedstawienia podstawowych wiadomości o odlewnictwie i najbardziej charakterystycznych metod odlewania.

W tym miejscu zamieszczam materiały dostępne w internecie, przydatne dla uczniów zsz i technikum o profilu mechanicznym (np Operator obrabiarek skrawających, mechanik monter maszyn i urządzeń itp)

Pliki można przeglądać on line albo pobierać.

Zbiór materiałów przeznaczonych dla kierunku Fototechnik do skutecznego zdania egzaminu w klasyfikacji A.20. Znajdują się tu przykładowe egzaminy zawodowe oraz zadania egzaminacyjne.